Verslo plėtros sprendimai

Net ir stiprias pozicijas užimančiai kompanijai tinkamai paruoštas verslo planas ir tinkama strategija padeda apsisaugoti nuo klaidų ir pasiekti verslo kūrėjų lūkesčius. Sustabarėti verslui ir neturėti konkurencingos strategijos reiškia beveik pasirašyti nuosprendį. Tai prie gero nepriveda ir dažniausiai reiškia lėtą, bet užtikrintą artėjimą prie žlugimo. Kita vertus, nereikia slėpti, kad neretai problema yra ne strategija, o jos įgyvendinimas. Jokia lyderystė negalima be efektyvaus verslo plano įgyvendinimo. Taip pat verslo planas turi būti koreguojamas, atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir strategiją.

Tradiciškai verslo strategija yra analizuojama kaip koncepcija ir procesas. Ji turi ne tik vesti bendrovę į ateities viziją ir tikslų pasiekimą, bet ir iliustruoti esamą situaciją, nusakyti bendrovės plėtros kryptis, įvertinti finansavimo šaltinius ir padėti padidinti ne tik apyvartą, bet ir įmonės pelną.

Norėdami tinkamai paruošti įmonės strategiją turėtumėte:

 • Numatyti makro ir mikro ekonomikos tendencijas;
 • Įvertinti verslo aplinkai svarbių mokesčių ir įstatyminės bazės pakeitimus;
 • Nustatyti progreso rodiklius;
 • Sukaupti ir vertinti patikimus ir detalius duomenis apie įmonę;
 • Ištirti ir įvertinti bendrovės konkurencinę aplinką;
 • Įvertinti rinkos pokyčius;
 • Įvertinti įmonės vidinę ir išorinę komunikaciją;
 • Atlikti kitų svarbių faktorių analizę, kuri priklauso nuo sektoriaus ir įmonės (tarkim, pasirinktos eksportui rinkos analizė).
 • Priimti tinkamus sprendimus, taip prisitaikant prie permainų;
 • Atlikti tikslią pokyčių analizę;

Sukurti bendrovės verslo strategiją paskubomis arba neįvertinus bent vieno iš kintamųjų reiškia priimti klaidingus sprendimus. Klaidos vėliau aiškiai atsispindi finansinėse ataskaitose pelną iliustruojantiems skaičiukams skirtose eilutėse. Todėl čia, kaip ir televizijos reklamoje arba spaudoje, praktiškai nėra kelio atgal. Tik į priekį visada veržliai žingsniuoja „Market Smart” ekspertai. Jau du dešimtmečius plačiais šuoliais šių specialistų projektai eina vietinės ir užsienių rinkų priešakinėse linijose.

„Market Smart” dirba paprastai, racionaliai ir atsakingai. Specialistai fokusuoja šiose srityse:

 • Atlieka įmonės strategijos auditą;
 • Sudaro verslo planą;
 • Parengia startegiją ir užtikrina patikimą vidinę ir išorinę įmonės komunikaciją;
 • Atlieka eksporto rinkos analizę;
 • Atlieka komercinės veiklos auditą.

„Market Smart” – patikimumo ir žinių garantas. „Market Smart” padės Jums pasiekti norimų rezultatų.